Orientering om ændring i reglerne for ventelister og opnotering til lejemål i boligforeningen

Reglerne om ledige almene boliger, der tilbydes lejere på oprykningsventelisten, er blevet ændret.

Som reglerne har været hidtil, har beboere i afdelingen og derefter beboere i den pågældende boligforening, som står på den interne venteliste, fortrinsret til at få anvist ledige boliger (fraset boligerne som tilbydes kommunen i ¼-ordningen).

Fremadrettet vil beboerne i boligforeningen kun have fortrinsret til 50 pct. af de ledige boliger (fraset boligerne som tilbydes kommunen i ¼-ordningen) – resten tilbydes de boligsøgende der står på venteliste i AarhusBolig.

De ny regler trådte i kraft den 1. juli 2019.

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus