Ekstraordinært afdelingsmøde mandag den. 3. juni 2024, kl. 17.30

Til beboerne i afd. 5 – Tværmarksvej

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde
mandag den. 3. juni 2024, kl. 17.30
selskabslokalet Langengevej v/nr. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Forslag:
4. 1. Der stilles forslag om el-ladestandere (se bilag)

Vel mødt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Forslag om elladestandere i afd 5

Aktuelt fra Afd. 5 Tværmarksvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus