Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den. 12. juni 2024, kl. 17.00 i Tranen

Til beboerne i afd. 21 – Bytoften

Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde

Onsdag, den 12. juni 2024 kl. 17.00 i ”Tranen” (Tranekærparken 31, indgang i gavlen)

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Forslag:

1. Forslag om hegn mellem terrasserne ved stuelejlighederne

2. Forslag om tilføjelse til ordensreglementet vedr. rygning ikke tilladt i lejemålene. Gælder for beboere som fremadrettet flytter ind i afdelingen. (Hvis det besluttes på afdelingsmødet, skal det også godkendes af hovedbestyrelsen før ikrafttrædelse)

3. Forslag til ændring af ordensreglementet vedr. parkering: Det er ikke tilladt at benytte handicapparkering medmindre man har handicapkort synligt i forruden.

4. Forslag om ændring/tilføjelse til ordensreglementet vedr. Opgange: Det er ikke tilladt at bruge el fra fælles stikkontakter i opgangene og kælderen.

5. Forslag om ændring til ordensreglementet vedr. Døre. Det er tilladt at holde døren åben under ind- og udflytning.

6. Forslag om ændring/tilføjelse til vedligeholdelsesreglementet vedr. radiatorer. Det skal være tilladt at male radiatorrørene med varmefast maling

Vel mødt

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Forslag ekstraordinært afdelingsmøde i Afd 21, Bytoften 20240612

Aktuelt fra Afd. 21 Bytoften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus