Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den. 29. maj 2024, kl. 19.00

Til beboerne i afd. 12 – Kildehøjen

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde
onsdag den. 29. maj 2024, kl. 19.00
i Fælleshuset Kildehøjen 122

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Forslag:
4. 1. Der stilles forslag om etablering om fælles affaldsøer (se bilag 1)

4. 2. Der stilles forslag om el-ladestandere (se bilag 2)

Vel mødt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Forslag om fælles affaldsøer
Forslag om elladestandere i Kildehøjen

Aktuelt fra Afd. 12 Kildehøjen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus