Generalforsamling 2019 – Husk at

Husk at

Boligforeningens årlige ordinære GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 22. maj 2019, kl. 19.00 på Lokalcentret Vejlby, Vikær Toften 6, Risskov

Ad. 3 Bestyrelsens beretning vedlagt.
Ad. 4 Årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 vedlagt.
Ad. 5 Budget for 2020

Hent og læs boligforeningens regnskab for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, bestyrelsens beretning og budget for 2020. Regnskaber for afdelingerne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus