Generalforsamling 2020 – Husk at

Husk at

Den årlige ordinære GENERALFORSAMLING i Boligforeningen 10. marts 1943 afholdes onsdag den 26. august 2020 kl. 19 og afholdes i Vejlby Risskov hallen.

OBS indgang til Vejlby Risskov hallen via trappen på Tranekærvej

Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00

Kom venligst i god tid så indskrivningen til generalforsamlingen er færdig, og alle er på plads til kl. 19.00
Kl. 19.00 Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Årsregnskab for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019
5. Budget for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021
6. Indkomne forslag:
Forslag: Etablering af tilgængelighed i Kildehøjens selskabslokaler A & B
7. Valg af formand
På valg for 2 år er:
Søren Bach Modtager ikke genvalg
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg for 2 år er:
Per Christensen afd. 11 Modtager genvalg
Niels Trolle afd. 20 Modtager genvalg
Lone Sørensen afd. 14 Modtager genvalg
9. Valg af suppleanter for 1 år.
10. Valg af revisor
På valg er: Ernst & Young P/S
11. Eventuelt.

Regnskaber for afdelingerne kan rekvireres på boligforeningens kontor.
I løbet af aftenen vil der blive serveret øl, vand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Risskov, 18. august 2020

Bestyrelsens beretning 2020
Regnskab 2019
Budget 2021
Forslag om etablering af tilgængelighed i Kildehøjen A & B

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus