HUSK-at Boligforeningen 10. marts 1943 Ordinære Generalforsamling

Vejlby den 10. april 2018

HUSK AT

Boligforeningens årlige ordinære

Generalforsamling

Afholdes

Onsdag den 16. maj 2018 Kl 19.00

På Lokalcentret Vejlby, Vikær Toften 6, Risskov

 

Dagsorden udsendes senere.

 I henhold til vedtægternes § 11 stk. 2:

”har ethvert medlem ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling”.

Eventuelle emner kan afleveres på boligforeningens kontor,

Tranekærparken 1.

 Der vil traditionen tro blive serveret øl/vand og sandwich.

 

Med venlig hilsen

Boligforeningen 10. marts 1943

 

 

Aktuelt fra Kommende begivenheder

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus