Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 12. december 2018

Kære beboere

Her er referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde onsdag den 12. december 2018. Helhedsplan blev vedtaget med 66 stemmer for og 4 imod.

Frem til den egentlige projektering skal alle boligerne opmåles og registreres.I bliver hver især orienteret herom

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 12. december 2018

Med venlig hilsen
Administrationen

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus