Orientering om regler for evt. haveudvidelse

Haveudvidelser
Man må som udgangspunkt IKKE ændre på hækkens placering og dermed på størrelsen af haven der hører til lejemålet.
Afdelingsbestyrelsen kan dog give tilladelse til, at hækken flyttes ud mod fællesarealet efter nærmere ansøgning. Flytningen af hækken vil være permanent, og skal ikke flyttes tilbage ved fraflytning. Der skal ansøges skriftligt til afdelingsbestyrelsens mail. Ansøgningen behandles af bestyrelsen. Og afgørelsen meddeles skriftligt pr.mail til ansøger. Herefter orienteres boligforeningens administration der journaliserer afgørelsen
Bestyrelsen vil ved behandling af ansøgning b.la. se på, at vedligeholdelse af fællesarealet ikke bliver besværliggjort. Samt hvorvidt flytningen kræver ændring af eksempelvis afløb på fællesarealer. Eller evt flytning af buske/træer på fællesarealer. Derudover vil bestyrelsen overveje hvordan en evt udvidelse harmonere med det samlede byggeri samt fællesarealer.

Tilladte haveudvidelser findes under afdelingsbestyrelsens referater.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Aktuelt fra Afd. 20 Egå Mosevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus