Opfølgning på afdelingsmødet den 15.9.2021

Kære beboere i Tranekærparken

Punkt 12 “Forslag om entredør/sikkerhedsdør” blev vedtaget med flertal på afdelingsmødet, med forbehold for at nye entredøre falder indenfor råderetsområdet.

Sagen er nu undersøgt af administrationen hos Boligselskabernes Landsforening, og her har vi fået et klart svar:

“Det er ikke en del af råderetsbestemmelserne at ændre på klimaskærmen (fx døre eller vinduer) i en almen bolig”.

Forslaget om, at en beboer må bruge råderetten til at anskaffe sig en ny hoveddør fx en sikkerhedsdør, kan derfor ikke udføres i praksis.

Med venlig hilsen Boligforeningen 10. marts 1943

Aktuelt fra Afd. 8 Tranekærparken

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus