Ordinært afdelingsmøde mandag den. 11 september 2023, kl. 17.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag den 11. september 2023, kl. 17.00 i selskabslokalet Langengevej 4, 8240 Risskov
Dagsorden med bilag 2023 – afd 4

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. valg af stemmeudvalg
4. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingens hjemmeside https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-4/afdelingsregnskaber/
5. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
8. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Aktuelt fra Afd. 4 Langengevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus