Ordinært afdelingsmøde mandag den 11. september 2023, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag den. 11. september 2023, kl. 19.00 i Fælleshus, Langengevej 85, 8240 Risskov
Dagsorden med bilag 2023 – afd 19

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning, bilag vedlagt
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, kan ses på afdelings hjemmeside https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-19/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om etablering af ladestandere til elbiler på afdelingens parkeringsplads.
Forslag stillet af Melissa Hauschildt på vegne af afdelingsbestyrelsen samt fra Thomas Lund Jørgensen, Langengevej 23, 8240 Risskov.
7.b) Forslag om tilføjelse til ordensreglement under punkt ”musik”: Det indføres at brug af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke må foregå i tidsrummet kl. 23-07
Forlag stillet af Lisbeth Hvid, Langengevej 29, 8240 Risskov
7.c) Forslag om forhøjelse af leje i fælleshuset. Lejen stiger til 400 kr.
Forslag stillet af Sanne Bech, Langengevej 27, 8240 Risskov
7.d) Forslag om at cykelskuret længst oppe ad Langengevej ændres til en affaldsø. Der holder ikke mange cykler i skuret, hvor i mod der er stort brug for ekstra plads til den nye affaldsordning.
Forslag stillet af Thomas Lund Jørgensen, Langengevej 23, 8240 Risskov
8. Der er valg af et afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år
På valg: Sanne Bech
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Aktuelt fra Afd. 19 Langengevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus