Ordinært afdelingsmøde mandag den 18. september 2023, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes Mandag den. 18. september 2023, kl. 19.00 i OK-Fonden Egå, Egå Mosevej 27
Dagsorden og bilag – afd 20

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
Se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-20/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om ændring i forretningsorden §3 – “Suppleanter deltager ikke i
bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen ved et
bestyrelsesmedlems fratrædelse.”
Ændres til: “Ved konstituering af bestyrelsen, vedtager bestyrelsen i
hvilket omfang suppleanter inddrages i bestyrelsesåret”
Sletning af sætning: “fremmøde hos varmemester”
Forslag indsendt af Kim Strandkvist på vegne af afdelingsbestyrelsen
7.b) Forslag om uhensigtsmæssigheden i den på sidste afdelingsmøde
placering af ladestandere. Dels vil den kun kunne betjene 2 biler ad
gangen (store p-plads). Dels er der ikke taget højde for handicap
konventionen, som Danmark har tilsluttet og forpligtiget sig til at
følge mht. tilgængelighed.
Alternativ placering kan ses på tegningerne. Her vil begge handicap
pladser plus minimum 4 andre p-pladser lade uden at skulle flytte biler.
Forslag indsendt af Kim Strandkvist på vegne af afdelingsbestyrelsen

Administrationen kan supplere med, at prisen hos Clever for opsætning
af 2 ladestandere (4 udtag) inkl. Ampere-afgift er 40.000 kr. inkl. moms.
7.c) Forslag om ændring af antal medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Ændres til bestyrelsen består af tre eller fem medlemmer, hvor minimum
et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og minimum to
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Forslag indsendt af bestyrelsesformand Kim Strandkvist
7.d) Forslag om tilkobling af regnvandstønder til tagrende eller nedløbsrør
Forslag indsendt af Kenneth Holm, Egå Mosevej 45f, 8250 Egå

Alle forslag vedlagt som bilag.

8. Der er valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Drude Katrine Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
Pia Andersen (ønsker ikke genvalg)
Hanne Thuesen (ønsker ikke at forsætte – er på valg i 2024)
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Der er kaffe, the, kage og kolde drikkevarer under mødet.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Risskov, den 8. september 2023

Aktuelt fra Afd. 20 Egå Mosevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus