Ordinært afdelingsmøde mandag den 2. september 2024, kl. 17.00

Til beboerne i afd. 18, Vikær Toften

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde

mandag den. 2. september 2024, kl. 17.00 i fælleshuset i Vejlby Hus, Vejlbygade 25.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering

6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse

7. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes

8. Der er valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ingen bestyrelse pt.

9. Der er valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år

Ingen bestyrelse pt.

10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Boligforeningen 10. marts 1943

Risskov, den 11. juli 202
Pt. Ingen afdelingsbestyrelse

Dagsorden med bilag 2024 – afd 18

Aktuelt fra Afd. 18 Vikær Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus