Ordinært afdelingsmøde Mandag den 2. september 2024, kl. 19.00

Til beboerne i afd. 14, Vejlby Hus

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Mandag, den. 2. september 2024, kl. 19.00 i Vejlby Hus, Vejlbygade 25

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse
7. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes

8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Risskov, den. 11. juli 2024

Dagsorden med bilag 2024 – afd 14

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus