Ordinært afdelingsmøde mandag den 25. september, kl. 17.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag, den. 25. september 2023, kl. 17.00
i Lokalcentret Vejlby lokale ”Samlingsstedet” Vikær Toften 6, 8240 Risskov

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
Se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-18/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse,
bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag
8. Der er valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ingen bestyrelse pt.
9. Der er valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år
Ingen bestyrelse pt.
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Der er drikkevarer i form af sodavand og øl. Ingen mad.

Med venlig hilsen
Risskov, den 15. september 2023
Boligforeningens 10. marts 1943
Pt. Ingen afdelingsbestyrelse

Dagsorden med bilag 2023 – afd 18

Aktuelt fra Afd. 18 Vikær Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus