Ordinært afdelingsmøde mandag den 25. september, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag, den. 25. september 2023, kl. 19.00
i Lokalcentret Vejlby i cafeen Vikær Toften 6, 8240 Risskov

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning, se bilag
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se hjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-8/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om ændring af grill regler på altanerne i ordensreglementet. Nyt forslag går på, at det er tilladt at anvende gasgrill eller el-grill på egen altan. Men det er ikke tilladt at anvende kulgrill. Når gril benyttes, skal der udvises hensyn til bygningen og
naboerne. Forslag indsendt af Rikke Korsbjerg, Tranekærparken 17, 2. th, 8240 Risskov

7.b) Forslag om lyd og varme isolering af altan skillevæg / stuen.
Forslag fra Jan Bülow, Tranekærparken 1, 2. th, 8240 Risskov

7.c) Forslag om forbud mod rygning af tobak, vandpibe og hash på altanen. Det lugter fælt og er sundhedsfarligt.
Forslag fra Jan Bülow, Tranekærparken 1, 2. th, 8240 Risskov

7.d) Forslag om bygning af underjordiske cykelskure på plænen ved indgangen til bygningen.
Forslag fra Karin Ipsen, Tranekærparken 31, 1. tv., 8240 Risskov

7.e) Forslag om at boligforeningen snarest og derefter med mellemrum giver beboerne i Tranekærparken orientering om helhedsplanen.
Forslag fra Rie Froberg, Tranekærparken 15, st.th., 8240 Risskov

8. Der er valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
Birgitte Nørgaard
Henrietta Pedersen
Henrik Rasmussen
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

På mødet serveres sandwich og drikkevarer.

Med venlig hilsen
Risskov, den 15. september 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden og bilag – afd 8

Aktuelt fra Afd. 8 Tranekærparken

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus