Ordinært afdelingsmøde mandag den. 4. september 2023, kl. 19.00

Der afholdes ordinært afdelingsmøde mandag den. 4. september 2023, kl. 19.00 i Kildehøjen A
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning, bilag vedlagt
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingens hjemmeside på www.10marts1943.dk
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag (forslag er vedlagt):
7.a) Forslag om at hegn i forhave må være 170 cm højt. Det er i stedet for 150 cm, som beslutningen er i dag. Vil give mere privatliv.
Forslag indsendt af Lars Møller, Vejlbyvænget 179, 8240 Risskov
7.b) Forslag om at gøre noget ved de mange stejle vejbump – specielt op mod de lige numre. Bumpene er ubehagelige at køre over, og sænker farten helt ned til 6-8 km. Der bør tænkes på ambulancer og andre servicekøretøjer. Kan vi ændre vejbumpene med en af disse tre
muligheder
1. Man fjerner 3 af de 6 vejbump
2. Vi sætter skilte op med fartbegrænsning f.eks. 10 eller 15 km/t
3. Et mere “behageligt” bump at køre over eller andet der kan nedsætte hastigheden, og som ikke ødelægger bilerne hvis man kører blot 10 km/t
Forslag indsendt af Susan Finmann, Vejlbyvænget 120, 8240 Risskov
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Tom Niekrenz
Mathilde Harders
9. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år
På valg er:
Ronja Frida Johnsen (genopstiller ikke)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 24. august 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden og bilag – afd 10

Aktuelt fra Afd. 10 Vejlby Vænge

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus