Ordinært afdelingsmøde mandag den 9. september 2024, kl. 17.00

Til beboerne i afd. 5, Stenagervej/Tværmarksvej

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde
mandag den 9. september 2024, kl. 17.00
selskabslokalet Langengevej 4
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 01.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse
7. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr.
mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen
10. marts 1943, Tranekærparken 1,8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes.
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Maximilian Nielsen (modtager genvalg)
Lars Pilgaard (modtager genvalg)
9. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
På valg er:
Hans Sørensen (modtager ikke genvalg)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Risskov, den. 11. juli 2024

Aktuelt fra Afd. 5 Tværmarksvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus