Ordinært afdelingsmøde mandag den. 9 september 2024, kl. 17.00

Til beboerne i afd. 4, Langengevej

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Mandag, den 9. september 2024, kl. 19:00 i
selskabslokalet v/ Langengevej 4

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. valg af stemmeudvalg
4. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering
5. Afdelingens budget for perioden 1.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse
6. Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
8. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Boligforeningen 10. marts 1943

Risskov, den. 11. juli 2024

Dagsorden med bilag 2024 – afd 4

Aktuelt fra Afd. 4 Langengevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus