Ordinært afdelingsmøde onsdag den 13. september 2023, kl. 17.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes onsdag den 13. september 2023, kl. 17.00 i fælleshuset Vejlby Hus, Vejlbygade 25, 8240 Risskov
Dagsorden med bilag 2023 – afd 5

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning,
bilag vedlægges referatet
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingens hjemmeside https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-5/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 01.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag
7.a) Forslag om at brugerne af vaskehuset overtager rengøring af vaskehus og toilettet. Vaskepriserne hænger ikke sammen længere, da rengøring af vaskeriet er steget voldsomt.
Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd 5
7.b) Forslag om at vaskepriser stiger med et beløb svarende til underskuddet i vaskehuset fordelt på antal vaske der foretages. Vaskebudget vedlægges som bilag og deraf fremgår prisstigningen. Dette forslag bortfalder, hvis der stemmes ja til forslag 7.a)
Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd 5
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ingen på valg i 2023
9. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
På valg: Linda Sørensen (genopstiller ikke)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Aktuelt fra Afd. 5 Tværmarksvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus