Ordinært afdelingsmøde onsdag den 13. september 2023, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes onsdag den. 13. september 2023, kl. 19.00 i Vejlby Hus, Vejlbygade 25, 8240 Risskov

Dagsorden med bilag 2023 – afd 14

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning del 1
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering Se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-14-2/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Afdelingsbestyrelsens årsberetning del 2
8. Indkomne forslag:
8.a) Forslag om havelåger sættes op imellem hver have. Lågerne skal være i samme design og kvalitet og farve som rækværket. Den halve højde af rækværket. Havelågerne er ens over alt. Havelågerne skal kunne åbnes.
Forslaget stillet af afdelingsbestyrelsen i afd 14
8.b) Forslag om udvidelse af afdelingsbestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer og en tidsbegrænsning på fire år, som hvert medlem kan sidde i bestyrelsen. Flere medlemmer giver flere ideer og sparring i afdelingsbestyrelsen.
Forslaget stillet af Kim Arnfeldt Nielsen, Vejlbygade 25D, 8240 Risskov
8.c) Forslag om opsætning af flagstang på fællesområdet i afdelingen. Beboerne kan sammen fejre runde fødselsdage, jubilæum med mere. Lone Iversen vil gerne være ansvarlig.
Forslaget er stillet af Kim Arnfeldt Nielsen, Vejlbygade 25D, 8240 Risskov
8.d) Forslag om sociale arrangementer f.eks petanque, fællesspisning, kortspil med mere. For at skabe mere social kontakt i afdelingen og beboerne kan lære hinanden at kende.
Forslaget stillet af Kim Arnfeldt Nielsen, Vejlbygade 25D, 8240 Risskov
8.e) Forslag om at afdelingen udarbejdet et informationshæfte til beboerne i afdelingen, hvor vigtige oplysninger om afdelingen, kontakt til bestemte personer med mere fremgår. Lone kan sætte det op grafisk. En 6- siddet folder og print på 100 stk koster 15 kr pr stk + moms.
Forslaget stillet af Lone Iversen, Vikærvej 3A, 8240 Risskov
8.f) Forslag om reduktion af kronen på egetræet i gårdhavens sydende ved pergolaen. Træet kaster skygge i haverne. Dorthe har indhentet to tilbud på arbejdet.
Forslaget stillet af Dorthe R. Jessen, Vikærsvej 5B, 8240 Risskov
8.g) Forslag om at kirsebærtræet bliver fældet. Det står i gårdhavens sydende ved pergolaen og udekøkkenet. Træet er sandsynligvis oprindeligt et vildskud. Dorthe har indhentet to tilbud på arbejdet.
Forslaget stillet af Dorthe R. Jessen, Vikærsvej 5B, 8240 Risskov
8.h) Forslag om beskæring af kirsebærtræet stående ud for terrassen ved bolig 5K. Beskæres så grenene ud over gennemgangen fjernes.
Forslaget stillet af Lilly Carstenholm-Jensen, Vikærsvej 5K, 8240 Risskov
8.i) Forslag om ændring af lille græsstykke Vikærsvej 5K og Vikærsvej 5H. Ændres med et nyt lag jord og vilde blomster. Græsstykket er i dag ofte fuld af hundelorte.
Forslaget stillet af Lilly Carstenholm-Jensen, Vikærsvej 5K, 8240 Risskov

9. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er: Formand Lise Behrendt og afdelingsbestyrelsesmedlem Ole Pedersen
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus