Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den. 29. maj 2024, kl. 17.30

Risskov, den 7. maj 2024
Til beboerne i afd. 9 – Mosevænget
Der indkaldes til ekstra ordinært afdelingsmøde onsdag den. 29. maj 2024,
kl.17:30 i selskabslokalet Langengevej v/nr. 4
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Forslag:
4. 1 Der stilles forslag om el-ladestandere (se bilag)
Vel mødt
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Forslag om elladestandere i afd 9

Aktuelt fra Afd. 9 Mosevænget

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus