Ordinært afdelingsmøde onsdag den 4. september, 2024 kl. 17.00

Til beboerne i afd. 1, Dybbølvej

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde

onsdag den. 4. september 2024, kl. 17.00 i fælleslokalet i kælderen under Dybbølvej 1A

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse
7. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes

8. Der er valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:
Helle Broe Hansen (modtager genvalg)
Michele Nielsen (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Risskov, den. 11. juli 2024

Dagsorden og bilag – afd 1

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus