Ordinært afdelingsmøde onsdag den. 6. september 2023, kl. 19.00

Der afholdes ordinært afdelingsmøde onsdag den. 6. september 2023, kl. 19.00 i Fælleshuset Vejlby Toften 140

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning, bilag vedlagt
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingens hjemmeside på www.10marts1943.dk
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag (forslag er vedlagt):
7.a) forslag om strygeruller fjernes fra vaskehusene efterhånden, som rullerne ikke fungerer længere.
Forslag indsendt af afdelingsbestyrelsen v/formand Peter Staub
7.b) forslag om der kun må være inde-katte, så andre beboer ikke får besøg af katte i haven eller i ens bolig.
Forslag indsendt af Marianne Verner Sørensen, Vejlby Toften 336
7.c) Forslag om det store kirsebærtræ forenden af 336 fældes. Træet er sygt og bør fældes iflg Gasa´s medarbejdere.
Indsendt af Marianne Verner Sørensen, Vejlby Toften 336
7.d) Forslag om græsområderne ud mod Tværmarksvej (tæt ved nr 137) bliver vilde, ved at minimere slåning til en gang årligt.
Forslag indsendt af Rasmus Bartram Tybirk, Vejlby Toften 99
7.e) Forslag om at afdelingen ikke længere benytter ekstern hjælp til almindelig vedligeholdelse af de grønne områder. Det må give en besparelse på vedligeholdelse af grønne områder i afdelingen.
Forslag indsendt af Birgitte Udbye, Vejlby Toften 106, 8240 Risskov
8. Valg af delegerede til Grundejerforeningen Stenagervejs generalforsamling
9. Der er valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Heidi Knudsen (ønsker at genopstille)
Flemming M. Nielsen (ønsker at genopstille)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 25. august 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden og bilag – afd 11-17

Aktuelt fra Afd. 11 og 17 Vejlby Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus