Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 19. september 2023, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes tirsdag den. 19. september 2023, kl. 19.00 i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup
Dagsorden og bilag – afd 22

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om vedligeholdelse af haver på den måde, at
haver/græsarealerne skal holdes pæne og klippes jævnligt med en
max længde på 7-8 cm i sommerhalvåret (april tom september) både
for- og baghaver.
Forslag stillet af Signe Lange, Asmusgårdsvej 2b, 8520 Lystrup

7.b) Forslag om at anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler ophører
kl 22.00. Der er flere beboere der overfor afdelingsbestyrelsen har givet
udtryk for de er genereret af støjgener fra naboer der benytter
vaskemaskine/tørretumbler meget sent om aftenen/natten.
Forslag fra Signe Lange, Asmusgårdsvej 2b, 8520 Lystrup

7.c) Forslag om der i beboernes haver kun må opbevares
haverelaterede genstande både i for- og gaghaver, herunder
havemøbler, blomsterkrukker, havelegetøj. I nogle haver opbevares der i
dag skrald, store genstande osv.
Forslag fra Signe Lange, Asmusgårdsvej 2b, 8520 Lystrup

7.d) Forslag om at der IKKE stilles storskrald på og omkring molokkerne.
Sker dette kommer det på den enkelte beboers regning. Hvis en beboer
ønsker at videregive til andre beboer, lægger man et opslag på
afdelingens Facebookside. Er det storskrald skal man kontakte Aarhus
Kommunes storskrald, som afhenter tingene – det der skal hentes, må først stilles ud aftenen inden afhentning.
Forslag fra Signe Lange, Asmusgårdsvej 2b, 8520 Lystrup

7.e) Forslag om et læsted ved skuret nærmest lejlighed 4H til en
handicap elcrosser. Det er nødvendig crosseren står forholdsvis tørt
med mulighed for opladning.
Forslag fra Jan Sørensen, Asmusgårdsvej 4H, 8520 Lystrup

7.f) Forslag om at man må holde 1 kat pr husstand. Børn har godt af at
have husdyr.
Forslag fra Mia-Maiken Kallestrup, Asmusgårdsvej 4G, 8520 Lystrup

8. Der er valg af afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år
På valg er: Der er ingen på valg
9. Der er valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år
På valg er:
Maria Manhemm (ønsker ikke genvalg)
Bolette Bregendahl (ønsker ikke genvalg, på valg i 2024 for 2 år)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

På mødet er der sodavand men ingen forplejning.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Risskov, den 8. september 2023

Aktuelt fra Afd. 22 Asmusgårdsvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus