Ordinært afdelingsmøde onsdag den 27. september, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes onsdag den. 27. september 2023, kl. 19.00
i Fælleshuset Kildehøjen 122

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-12/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om ændring af vedligeholdelsesformularen Under særlige regler for indvendig vedligeholdelse VI. Gulvbelægning. Vi vil gerne have præciseret, at der skal stå: TRÆGULVE DER KAN SLIBES eller nålefilt.
Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd 12, ved formand Anne Sofie B. Jensen

7.b) Forslag om ændring af vedligeholdelsesformularen Vi vil gerne have tilføjet, at gulvbelægning i entré skal være måtter i enten natur eller sort.
Forslag stillet af afdelingsbestyrelsen i afd 12, ved formand Anne Sofie B. Jensen

7.c) Forslag om udskiftning af tagene på skurene. Adskil udgiften på udskiftning af tagene på skurerne og hustage i den planlagte vedligeholdes. Udskift tagene på skurerne nu. Det må være billigere med en samlet udskiftning end lappeløsninger løbende.
Forslag stillet af Margit Christiansen, Kildehøjen 138

7.d) Forslag om udskiftning af tagene på skurene. Der er asbest i tagene og de er generelt i dårlig stand, smuldre og drysser.
Forslag stillet af Marlene Bach Nis, Kildehøjen 146 og Anne Birn, Kildehøjen 178
8. Der er valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år . På valg er:
Christine Munk Troelsgaard (ønsker genvalg)
Kurt Sørensen
Vagn Erik Jakobsen
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Til mødet er der forplejning i form af øl, vin, vand, snacks og chokolade.

Med venlig hilsen
Risskov, den 15. september 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden med bilag 2023 – afd 12

Aktuelt fra Afd. 12 Kildehøjen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus