Stiftende afdelingsmøde onsdag den 6. marts 2024, 18.30

Stiftende afdelingsmøde onsdag den 6. marts 2024, kl. 18.30
I Folkehuset Vejlby, lokale ”Samlingsstedet”
Vikær Toften 6, 8240 Risskov
På det stiftende afdelingsmøde skal der på demokratisk vis stemmes om ordensreglement og vedligeholdelsesreglement, der i første omgang er udarbejdet af administrationen til afdeling 21. Derudover opfordrer vi til, at der etableres en afdelingsbestyrelse, som det fremgår af dagsordenen.

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmeudvalg
5. Budget for 2024 til orientering, se bilag
6. Vedtagelse af ordensreglement, se bilag
Der skal tages stilling til om trappevaske skal være en ydelse som betales over driften eller udføres på anden vis
7. Vedtagelse af vedligeholdelsesreglement, se bilag
8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 personer)
9. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år (1 personer)
Efter valget, konstituerer bestyrelsen sig selv (med formand, kasser m.m.)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Evt. (alt kan drøftes under dette punkt, men intet kan vedtages)

På afdelingsmødet deltager følgende fra boligforeningen: direktør Bjarne Wissing, forvaltningskonsulent Marianne Frimer, drift/udvikling Eske Kristensen.
Hovedbestyrelsen: er repræsenteret ved Lone Sørensen, Per Christensen, Rigmor Max, Per Knudsen

Boligforeningen står for drikkevarer og lidt snack på mødet.

Venlig hilsen
Boligforeningen 10. marts 1943

Risskov, den 19. januar 2024

Dagsorden afd 21 med bilag

Aktuelt fra Afd. 21 Bytoften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus