Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 26. september, kl. 17.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes tirsdag, den. 26. september 2023, kl. 17.00
i fælleslokalet i kælderen under Dybbølvej 1A

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afdeling-1/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse,
7. Indkomne forslag:
7.a) Forslag om at den godkendte indvendige vedligeholdelse af boligens rum giver tilladelse til at fjerne savsmuldstapet og i stedet fuldspartle, slibe og male væggene. Skal være en del af den indvendige vedligeholdelseskonto.
Forslag indsendt af Katja Lisboa, Dybbølvej 5B, 2., th., 8240 Risskov

7.b) Forslag om at installation af ladestandere til elbiler med placering på P-pladsen. Der kan søges om midler hertil.
Forslag indsendt af Lene Rydahl, Dybbølvej 7A, 2.tv., 8240 Risskov

Administrationen kan supplere med, at prisen hos Clever for opsætning
af 2 ladestandere (4 udtag) inkl. Ampere-afgift er 40.000 kr. inkl. moms.

7.c) Forslag om der kommer tag på pavillonen – f.eks. plexiglas. På sigt gerne en lukket side.
Forslag fra Majbritt, Michelle, Lene, Winnie, Mujabo, Henrik, Anette, Stine, Jette, Hans og Helle fra Dybbølvej, 8240 Risskov

7.b) Forslag om nye radiatorer betalt af indvendig vedligeholdelseskonto.
Forslag indsendt af Helle Broe, Dybbølvej 12, st.th., 8240 Risskov
8. Der er valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Der er ingen på valg i 2023
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Der er drikkevarer og snacks under mødet.

Med venlig hilsen
Risskov, den 15. september 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden og bilag – afd 1

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus