Ordinært afdelingsmøde tirsdag den. 3. september 2024, kl. 17.00

Til beboerne i afd. 9, Mosevænget

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde

Tirsdag, den. 3. september 2024, kl. 17.00 i selskabslokalet, Langengevej 4

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.

5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023 til orientering

6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2025 – 31.12.2025 til godkendelse

7. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes. Vedlagte skema bedes benyttes

8. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Risskov, den. 11. juli 2024

Dagsorden og bilag – afd 9

Aktuelt fra Afd. 9 Mosevænget

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus