Ordinært afdelingsmøde torsdag den 21. september 2023, kl. 19.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes torsdag den 21. september 2023, kl. 19.00 i Fælleslokalet Villa Fairhill, Trøjborgvej 74, kld.
Dagsorden og bilag – afd 24

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, Se afdelingshjemmesiden https://www.10marts1943.dk/boligafdelinger/afd-24-troejborg/afdelingsregnskaber/
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag.
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg:
Sofie Markussen (genopstiller ikke)
Der mangler pt et bestyrelsesmedlem
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

På mødet er der forplejning i form af sodavand og chokolade.

Venlig hilsen
Risskov, den 8. september 2023

Afdelingsbestyrelsen

Aktuelt fra Afd. 24 Trøjborg

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus