Renovering af Vejlbyhus

Kære beboere i Vejlby Hus!

Nyt om renoveringen i afdeling 14 – Vejlby Hus

Renoveringen af Vejlby Hus er nu ved at være overstået for så vidt angår det indvendige.

Nu forestår genetableringen af udearealerne. Vi er ved at gennemgå fejl og mangler med entreprenøren i forhold til udearealerne.

Vi fik forud for renoveringen lavet registrering af vores udearealer ved hjælp af et dronefirma. Så vi genetablerer de grønne arealer som de var forud for renoveringen

Når de sidste arbejder er udført, laver vi en gennemgang af de grønne arealer med afdelingsbestyrelsen for at sikre at alt er i orden.

Med venlig hilsen

Boligforeningen 10. marts 1943

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus