Utryghed i afdeling 10 – Vejlby Vænge

Boligforeningens afdeling 10 Vejlby Vænge har i den seneste uge været genstand for medieomtale. TV2 Østjylland og siden TV2 News har kørt nogle reportager om den utryghed som beboerne i afdelingen oplever ifm. narkotikasalg på Vejlby Vænges parkeringsplads.

”Det er klart, at vi som boligforening ikke kan acceptere, at der er beboere, som er utrygge ved at færdes eller bo i en af vores boligafdelinger. Vi skal som boligforening blive ved med at have fokus på, hvordan vi kan komme problemet til livs. Jeg er derfor glad for, at vi nu er i dialog med Politiets kriminalpræventive enhed om mulighederne for at iværksætte yderligere tiltag end de tiltag vi hidtil har gjort. Overordnet set har vi i Boligforeningen 10. marts 1943 nogle velfungerende og trygge boligafdelinger. Den tryghed skal vi også have tilbage til Vejlby Vænge”, udtaler Lone Sørensen, formand for Boligforeningen 10. marts 1943.

I beboertilfredsundersøgelsen fra 2020 fremgår det, at ca. 1/3 del af de beboere i afdeling 10 Vejlby Vænge, der har svaret på undersøgelsen, oplever utryghed. Boligforeningens direktion, hovedbestyrelse og ikke mindst afdelingsbestyrelsen i Vejlby Vænge har derfor længe været bekendte med og opmærksomme på oplevelsen af utryghed i Vejlby Vænge særligt grundet problematikken omkring narkotikasalg og uro på parkeringspladsen.

Helt konkret har boligforeningen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen bl.a. gjort kriminalitetsforebyggende tiltag som øget belysning og nedskæring af buskads i området omkring parkeringspladsen og stier. Boligforeningens administration behandler også klager, der indsendes vedr. overtrædelse af afdelingens husorden. Desværre har disse tiltag åbenlyst ikke haft den ønskede effekt.

Boligforeningen er i dialog med Politiets kriminalpræventive enhed om mulige yderligere tiltag, der kan sættes i værk. Derudover har Østjyllands mobile politistation været på besøg i afdelingen, hvor beboere har haft mulighed for at tale med betjentene.

Anmeld eller tip politiet
Boligforeningen har ikke hjemmel til at gribe ind overfor direkte kriminel adfærd. Det er kun politiet, der har de beføjelser. Boligforeningen opfordrer derfor beboere til konstant og vedholdende at anmelde, når de oplever mistænkelig eller direkte kriminel adfærd i området. Det er også muligt at tippe Østjyllands politi anonymt på Politiets hjemmeside.
https://politi.dk/kontakt-politiet/tip-politiet

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus