Istandsættelse af din bolig

Skal du istandsætte din bolig, kan du anvende din boligs vedligeholdelseskonto. Boligforeningens vedligeholdelseskonto kan jf. afdelingernes vedligeholdelsesreglementer alene anvendes til at vedligeholde boligen med maling og gulvbehandling. Læs altid din afdelings vedligeholdelsesreglement, inden du går i gang. Du finder vedligeholdelsesreglementet under din boligafdeling.

Bemærk at min. beløbet er 300 kr. Hvis du skal bruge mindre end 300 kr. bedes du betale kontant, få stemplet din bon og noter dit reg. og kontonr., som afleveres i udlejningen på Tranekærparken 1, 8240 Risskov, hvorefter vi vil indsætte beløbet på din konto.

Vær opmærksom på, at du kan forvente at få besøg af varmemesteren, når du har brugt penge fra vedligeholdelseskontoen. Dette sker for at sikre, at boligernes vedligeholdelseskonti bliver brugt efter hensigten.

Har du henvendelser eller spørgsmål til vedligeholdelsesreglementet, bedes du  at kontakte administrationen på mailadresse bo43@vejlby-bf.dk eller ved at tage direkte kontakt til en ansat i administrationen.

Refundering af udgifter til indvendig vedligeholdelse

Du kan vælge at købe ind med en rekvisition udstedt af boligforeningen eller selv lægge ud og efterfølgende få udgiften refunderet.

Indkøb uden rekvisition

Vælger du at handle uden rekvisition eller et sted, hvor Boligforeningen ikke udsteder rekvisitioner til, kan du få refunderet beløbet på boligforeningens kontor.

Regningen for dit indkøb skal afleveres hurtigst muligt og senest 15 dage efter indkøbet og udførelsen af arbejdet. Regningen SKAL være forsynet med dit (beboerens) navn og adresse, og det skal ved forretningens stempel og underskrift bekræftes, at det indkøbte er udleveret til vedkommende.

Forretningen/firmaet,hvor du handler, skal være i besiddelse af et gyldigt CVR nr. (momsregistreret). Det er endvidere et krav, at malervarerne er indkøbt i Danmark, ligesom der kræves dokumentation for, at malermestrene er medlem af malerlauget.

Indkøb med rekvisition

Rekvisitionen kan hentes på boligforeningens kontor af lejeren. ID skal kunne fremvises på forlangende.

Husk at rekvisitionen ikke må være mere end 30 dage gammel. Rekvisitionen er i princippet en check udstedt til farvehandler eller malermester. Der kan ikke laves en ny rekvisition, før det er fastlagt hvor meget, der er brugt på den gamle.

Hvis du vil gøre brug af en malermester til at foretage istandsættelsen, skal du huske, at få et tilbud fra malermesteren. Du kan betale regningen selv og få refunderet beløbet hos os efterfølgende. Du kan også komme forbi kontoret eller sende regningen til os, så betaler vi den.

VIGTIGT: Inden du sender regningen til os, SKAL den være underskrevet og godkendt af dig. Dette gør du ved at underskrive regningen.

Boligforeningen udsteder rekvisitioner til følgende forhandlere/firmaer:


Farvehandlere:

TidensFarver/Gert Lausch
Tranekærparken 5
8240 Risskov
Tlf. 8621 7373
Nordsjö Ide & Design
Farveland Trøjborg
Tordenskjoldsgade 37
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 7062
TidensFarver, Trøjborg
Tordenskjoldsgade 72
8200 Aarhus N
Tlf.: 8610 7788

Malerlager & Tapethuset
Katrinebjergvej 93 A
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 7300
TidensFarver
Møllevangs Allé 151
8210 Aarhus V
Tlf. 8616 6711
Nordsjö Ide & Design
Farveland Trøjborg
Lystrupvej 238
8520 Lystrup
Tlf.: 8622 1616

Flügger Farver
Randersvej 138
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 2811
+Plus Malergrossisten
Mjølnersvej 12
8230 Åbyhøj
Tlf. 8615 4999

Malermestre:

H. A. Sørensen                                                      (en del af Høgh og Sønberg A/S)
Grenåvej 128
8240 Risskov
Tlf. 8621 5439
Andersen & Ovesen
Åmarksvej 2
8240 Risskov
Tlf. 8617 8231
Boma Malerfirma
Sejerøgade 1
8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 62 64

Gulvfirmaer:

AG Gulvservice ApS
Ødumvej 5
8370 Hadsten
Tlf. 8616 3688
Raunstrup A/S
Robert Fultons Vej 22
8200 Aarhus N
Tlf.: 8740 8100

Tæppefirmaer:

Brandt Tæpper
Paludan Müllers Vej 26
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 3133
Garant Aarhus Vest v/Tæppehuset Tilst
Tilst Søndervej 3
8381 Tilst
Tlf. 8627 5000
Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus