Nyheder fra boligforeningen


Ny afdeling på vej i Risskov Engby

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at vi skal bygge en ny afdeling i Risskov Engby med 24 almene boliger. Afdelingen bygges i samarbejde med entrepriseselskabet Rescale. Afdelingen kommer til at bestå af både et-værelsesboliger og mindre… Læs mere

Beboertilfredshed i Boligforeningen 10. marts – 2020

Boligforeningen fik i 2020 udarbejdet en beboertilfredshedsundersøgelse. Blandt de godt 1.257 husstande i Boligforeningen har 542 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 43,3, som vi er rigtig tilfreds med. Resultaterne fra undersøgelsen ligger nu klar, og de indgår… Læs mere

Varmemester Bruno Asmussen går på pension

Bruno Asmussen, der har været ansat i boligforeningen i 14 år, går nu på pension pr.  31.3.2021. Bruno blev ansat 1. marts 2007 som varmemester i afd. 8 Tranekærparken. Her var han fuldtidsbeskæftiget indtil december 2015. Da Bruno ønskede nedsat… Læs mere

Varmemester Finn Mortensen har 30 års jubilæum

Varmemester Finn Mortensen har 30 års jubilæum. Finn Mortensen startede i boligforeningen i 1991. Forud for det arbejde han for en anden boligforening i Svendborg, men han havde fået en forlovet som boede i Vejlby Toften. Hun kunne ikke flytte… Læs mere

Opsigelse med NemID

Nu er det slut med at skulle printe en opsigelsesblanket ud fra boligforeningens hjemmeside, udfylde den manuelt og derefter sende den med posten. Nu er det blevet muligt at opsige sit lejemål direkte på boligforeningens hjemmeside med sit NemID. Det… Læs mere

Ny afdeling på Bytoften i Gl. Vejlby

Boligforeningen 10. marts 1943 har indgået en betinget købsaftale med henblik på at etablere 48-55 lejemål på Bytoften i hjertet af Gl. Vejlby. Aftalen vedrører overtagelsen af en del af de tidligere IBM-bygninger, som skal omdannes til lejemål som en… Læs mere

Opdatering på effektiviseringsprocessen

Som et led i den effektiviseringsproces, som hovedbestyrelsen har igangsat, er det besluttet, at driftsområdet skal tilføres mere ledelse, flere ressourcer og nye kompetencer. Derfor påbegynder vi ansættelsen af en Drifts- og servicechef, der som sin første og største opgave… Læs mere

Strategi 2020 – Sammen om fremtiden

For at sikre en god udvikling og fremtid for boligforeningen har hovedbestyrelsen i tæt samarbejde med direktionen udarbejdet Strategi 2020 – Sammen om fremtiden; en overordnet udviklingsplan der sætter rammerne for hovedbestyrelsens virke og sætter retningen for arbejdet i administrationen… Læs mere

Analyse og optimering af driftsområdet

Med en målsætning om at opnå endnu bedre beboerservice, få mere værdi for huslejekronerne samt rettidigt imødegå de effektiviseringskrav, boligsektoren oplever, har hovedbestyrelsen og direktionen besluttet at igangsætte en proces med henblik på at optimere driftsområdet. Arbejdet vedrører bl.a. en… Læs mere

Procedure for genhusning ifm. renovering af Dybbølvej

Den 1. september 2017 begynder første etape af renoveringen af Dybbølvej. Forud for og under renoveringen skal beboerne på Dybbølvej genhuses i boliger i vores øvrige afdelinger. I den forbindelse træder boligforeningens genhusningspolitik i kraft. Genhusningspolitikken er vedtaget af hovedbestyrelsen… Læs mere

Beboertilfredshed i Boligforeningen 10. marts – 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med Boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, gennemførte Boligforeningens hovedbestyrelse i perioden 19. september til 7. oktober en beboertilfredshedsundersøgelse…. Læs mere

10. marts 1943 skal bygge en ny boligafdeling

10. marts 1943 skal bygge en ny afdeling på Asmusgårdsvej i Lystrup. Bygherren af de 43 almene boliger på Asmusgårdsvej i Lystrup er nu fundet efter en visionskonkurrence. 10. marts 1943 blev udpeget til vinder. I alt 6 boligorganisationer deltog… Læs mere

Søren Bach er ny formand

Den 25. maj 2016 blev der afholdt generalforsamling i Boligforeningen. Der var valg til formandsposten mellem den siddende formand Preben Thomsen og næstformand Søren Bach. Efter en sober debat blev der afholdt afstemning og resultatet blev, at Søren Bach med… Læs mere

Afstemning om renovering af Dybbølvej

På Dybbølvej blev der onsdag, den 18. maj afholdt ekstra ordinært afdelingsmøde om en helhedsplan for  afdelingen. Afdelingsmødet blev afsluttet med en afstemning, som gav følgende resultat: For 97 stemmer og imod 4 stemmer.    

Digitalisering

Få dine forbrugsafregninger en uge tidligere. Tilmeld dig digital kommunikation med Boligforeningen. Læs den kommende Lejlighedsavis Nyt med artiklen om digitalisering. Tilmeld dig gerne via vedlagte dokument – Tilladelse til korrespondance via mail

Egå Mosevej

2. etape af Egå Mosevej er nu udlejet. På AARHUSbolig.dk kan du stadig skrive dig op til efterfølgende rækkehuse, som bliver udbudt i  tredje og fjerde etape; med forventning medio/ultimo indflytning i 2016. Yderligere oplysninger fås på AARHUSboligs hjemmesside, ved… Læs mere

De første 14 rækkehuse

Egå Mosevej, EgåDe første 14 rækkehuse er nu sendt i tilbud. En blanding mellem 2-, 3- og 4 værelsesboliger.På AARHUSbolig.dk kan du stadig skrive dig op til efterfølgende rækkehuse, som bliver udbudt i anden, tredje og fjerde etape; med forventning… Læs mere

Første spadestik til afdeling 20

På årets fineste forårsdag indtil nu, fik boligforeningens nyeste afdeling den bedste start, man kunne ønske sig. Der blev taget spadestik til 40 boliger i ét plan og 23 boliger i to plan. Husene bliver opført som lavenergihuse og kommer… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus