Nyheder fra boligforeningen


Opfølgning på Generalforsamlingen 2024

Risskov, den 11. juni 2024. Kære beboere, På generalforsamlingen den 15. maj 2024 blev der stillet et forslag om et øjeblikkeligt byggestop i boligforeningen fremsat af en række afdelingsbestyrelser. Dirigenten på generalforsamlingen, konstaterede, at der ikke kunne stemmes om forslaget,… Læs mere

Henrik Rasmussen er ny formand

Den 15. maj 2024 blev der afholdt generalforsamling i Boligforeningen. Henrik Rasmussen blev valgt til formand.. Henrik Rasmussen takkede for valget og ser frem til det fremtidige samarbejde med hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne, alle beboerne og administrationen, om forsat at udvikle 10…. Læs mere

Ny afdeling på vej i Risskov Engby

Det er med stor glæde at boligforeningen kan meddele at vi har indgået en aftale med Raundahl og Moesby om opførelsen af et nøglefærdigt byggeri på Arresøvej. Så vi køber byggeriet til en fast pris, så vi er sikre på… Læs mere

Præcisering vedr. mulig svindel

Kære beboere Vi orienterede i sidste uge om en mulig svindelsag i Boligforeningen Det har, som I nok har set, skabt overskrifter i de lokale medier. Der har været journalister, der har været i kontakt med ledelsen men også med… Læs mere

Orientering om mulig svindelsag

Kære beboere Boligforeningen 10. marts 1943 har konstateret, at en tidligere ledende medarbejder har godkendt betaling af en række faktura udstedt til samme leverandør for arbejder, der med stor sandsynlighed ikke er blevet udført. Dette er sket i perioden 2018… Læs mere

Fjernvarmeprisen stiger i 2024

Fjernvarmeprisen stiger i 2024 Kredsløb har udsendt en meddelelse om prisstigning på varme pga. lavere pris på salg af el og inflation. Det seneste år har Kredsløb tjent mindre på salg af el produceret på deres anlæg samtidig med, at… Læs mere

Inspiration og quiz til ny affaldsordning

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere detaljeret, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer. Hos Kredsløb gør man sig umage for at behandle dit affald, så flest materialer… Læs mere

Opstart af ny affaldssortering, august 2023

Alle beboere med fælles affaldssortering har nu fået en velkomstpakke fra Kredsløb leveret ved deres hoveddør, i postkassen eller i opgangen. Endelige opstart i afdelingerne: Afdeling Opstart Afd. 14 Vikærsvej uge 32 Afd. 18 Vikær Toften uge 32 Afd. 8… Læs mere

Information om affaldssortering 2023 fra Kredsløb

Kredsløb er nu klar med deres nye affaldssortering i Boligforeningen Kredsløb er klar med deres nye affaldssortering i Boligforeningen. Ordningen forventes at træde i kraft i løbet af uge 32 og 33. Inden opstart omdeles en velkomstpakke til de beboere,… Læs mere

Information om affaldssortering 2023 fra Kredsløb

Kredsløb er nu klar med deres nye affaldssortering i Boligforeningen Kredsløb er klar med deres nye affaldssortering i Boligforeningen. Ordningen forventes at træde i kraft i løbet af uge 32 og 33. Inden opstart omdeles en velkomstpakke til de beboere,… Læs mere

Ferielukket uge 29 og 30

Kære beboere i boligforeningen 10. marts 1943 Boligforeningens administration holder ferielukket fra og med fredag den 14. juli til og med fredag den 28. juli 2023 (uge 28 og 29). Vi ønsker alle en god sommer. Venlig hilsen Boligforeningen 10…. Læs mere

Nyt omkring fremleje!

Som noget nyt vil vi i en forsøgsperiode på 2 år (indtil 1. januar 2025), tillade fremleje af bolig i forbindelse med ferie, sommer- eller kolonihavehus ophold. Tilladelsen til fremleje gøres betinget af følgende forhold: Der tillades kun en fremleje… Læs mere

Rejsegilde Engsøvej d. 8. dec. 2022

Den 8. december 2022 var der rejsegilde på Arresøvej, Risskov, i bidende frost og kulde. Ikke desto mindre var humøret højt, fremmødet stort og solen skinnede fra en klar himmel! Bestyrelsesformand Lone Sørensen bød på Boligforeningen 10. marts 1943´s vegne… Læs mere

Stort fremmøde til rejsegilde i Bytoften!

Boligforeningens formand Lone Sørensen bød i 7. oktober 2022 velkommen til rejsegilde i Bytoften! Igennem længere tid er der arbejdet på, at få den gamle forfaldne IBM bygning til at stråle som ny, så vi i løbet af 2023 kan… Læs mere

NYHED VED STRATEGI

Boligforeningen 10 marts 1943 lancerer Strategi 2026 – Sammen om en Bæredygtig Fremtid. Det er med stor glæde, at hovedbestyrelsen er klar til at præsentere en ny strategi for boligforeningen: Strategi 2022- 2026: Sammen om en Bæredygtig Fremtid. Med strategien… Læs mere

Der åbnes op for bæredygtighedspuljen

Bæredygtighedspuljen Hovedbestyrelsen for Boligforeningen 10. marts 1943 ønsker med ”Bæredygtighedspuljen” at motivere boligforeningens afdelinger til at iværksætte tiltag, der støtter op om boligforeningens strategi 2022-2026 ”Sammen om en Bæredygtig Fremtid”.  Midlerne til puljen kommer fra Boligforeningens trækningsret. Hvad kan der… Læs mere

Beboertilfredshed i Boligforeningen 10. marts – 2020

Boligforeningen fik i 2020 udarbejdet en beboertilfredshedsundersøgelse. Blandt de godt 1.257 husstande i Boligforeningen har 542 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 43,3, som vi er rigtig tilfreds med. Resultaterne fra undersøgelsen ligger nu klar, og de indgår… Læs mere

Varmemester Finn Mortensen har 30 års jubilæum

Varmemester Finn Mortensen har 30 års jubilæum. Finn Mortensen startede i boligforeningen i 1991. Forud for det arbejde han for en anden boligforening i Svendborg, men han havde fået en forlovet som boede i Vejlby Toften. Hun kunne ikke flytte… Læs mere

Opsigelse med NemID

Nu er det slut med at skulle printe en opsigelsesblanket ud fra boligforeningens hjemmeside, udfylde den manuelt og derefter sende den med posten. Nu er det blevet muligt at opsige sit lejemål direkte på boligforeningens hjemmeside med sit NemID. Det… Læs mere

Ny afdeling på Bytoften i Gl. Vejlby

Boligforeningen 10. marts 1943 har indgået en betinget købsaftale med henblik på at etablere 48-55 lejemål på Bytoften i hjertet af Gl. Vejlby. Aftalen vedrører overtagelsen af en del af de tidligere IBM-bygninger, som skal omdannes til lejemål som en… Læs mere

Opdatering på effektiviseringsprocessen

Som et led i den effektiviseringsproces, som hovedbestyrelsen har igangsat, er det besluttet, at driftsområdet skal tilføres mere ledelse, flere ressourcer og nye kompetencer. Derfor påbegynder vi ansættelsen af en Drifts- og servicechef, der som sin første og største opgave… Læs mere

Strategi 2020 – Sammen om fremtiden

For at sikre en god udvikling og fremtid for boligforeningen har hovedbestyrelsen i tæt samarbejde med direktionen udarbejdet Strategi 2020 – Sammen om fremtiden; en overordnet udviklingsplan der sætter rammerne for hovedbestyrelsens virke og sætter retningen for arbejdet i administrationen… Læs mere

Analyse og optimering af driftsområdet

Med en målsætning om at opnå endnu bedre beboerservice, få mere værdi for huslejekronerne samt rettidigt imødegå de effektiviseringskrav, boligsektoren oplever, har hovedbestyrelsen og direktionen besluttet at igangsætte en proces med henblik på at optimere driftsområdet. Arbejdet vedrører bl.a. en… Læs mere

Procedure for genhusning ifm. renovering af Dybbølvej

Den 1. september 2017 begynder første etape af renoveringen af Dybbølvej. Forud for og under renoveringen skal beboerne på Dybbølvej genhuses i boliger i vores øvrige afdelinger. I den forbindelse træder boligforeningens genhusningspolitik i kraft. Genhusningspolitikken er vedtaget af hovedbestyrelsen… Læs mere

Beboertilfredshed i Boligforeningen 10. marts – 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med Boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, gennemførte Boligforeningens hovedbestyrelse i perioden 19. september til 7. oktober en beboertilfredshedsundersøgelse…. Læs mere

10. marts 1943 skal bygge en ny boligafdeling

10. marts 1943 skal bygge en ny afdeling på Asmusgårdsvej i Lystrup. Bygherren af de 43 almene boliger på Asmusgårdsvej i Lystrup er nu fundet efter en visionskonkurrence. 10. marts 1943 blev udpeget til vinder. I alt 6 boligorganisationer deltog… Læs mere

Søren Bach er ny formand

Den 25. maj 2016 blev der afholdt generalforsamling i Boligforeningen. Der var valg til formandsposten mellem den siddende formand Preben Thomsen og næstformand Søren Bach. Efter en sober debat blev der afholdt afstemning og resultatet blev, at Søren Bach med… Læs mere

Afstemning om renovering af Dybbølvej

På Dybbølvej blev der onsdag, den 18. maj afholdt ekstra ordinært afdelingsmøde om en helhedsplan for  afdelingen. Afdelingsmødet blev afsluttet med en afstemning, som gav følgende resultat: For 97 stemmer og imod 4 stemmer.    

Digitalisering

Få dine forbrugsafregninger en uge tidligere. Tilmeld dig digital kommunikation med Boligforeningen. Læs den kommende Lejlighedsavis Nyt med artiklen om digitalisering. Tilmeld dig gerne via vedlagte dokument – Tilladelse til korrespondance via mail

Egå Mosevej

2. etape af Egå Mosevej er nu udlejet. På AARHUSbolig.dk kan du stadig skrive dig op til efterfølgende rækkehuse, som bliver udbudt i  tredje og fjerde etape; med forventning medio/ultimo indflytning i 2016. Yderligere oplysninger fås på AARHUSboligs hjemmesside, ved… Læs mere

De første 14 rækkehuse

Egå Mosevej, EgåDe første 14 rækkehuse er nu sendt i tilbud. En blanding mellem 2-, 3- og 4 værelsesboliger.På AARHUSbolig.dk kan du stadig skrive dig op til efterfølgende rækkehuse, som bliver udbudt i anden, tredje og fjerde etape; med forventning… Læs mere

Første spadestik til afdeling 20

På årets fineste forårsdag indtil nu, fik boligforeningens nyeste afdeling den bedste start, man kunne ønske sig. Der blev taget spadestik til 40 boliger i ét plan og 23 boliger i to plan. Husene bliver opført som lavenergihuse og kommer… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus