Beboertilfredshed i Boligforeningen 10. marts – 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med Boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, gennemførte Boligforeningens hovedbestyrelse i perioden 19. september til 7. oktober en beboertilfredshedsundersøgelse.

Blandt de godt 1.200 husstande i Boligforeningen har 485 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40, som vurderes tilfredsstillende.

Resultaterne fra undersøgelsen ligger nu klar, og de indgår som et væsentligt grundlag i den strategiproces, som hovedbestyrelsen har iværksat.

”Vi er meget taknemmelige for, at så mange beboere har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet – og for de mange inputs vi dermed har fået fra beboerne. Det giver os en helt anden faktuel viden om beboernes tilfredshed, end vi tidligere har haft” udtaler Søren Bach, formand for hovedbestyrelsen.

Han uddyber: ”Generelt kan vi tillade os at være tilfredse med mange ting. Der er overvejende positive tilkendegivelser på tværs af de adspurgte områder, og undersøgelsen bekræfter, hvad mange af os tænker; at vi bor dejligt og har god grund til at holde af vores boligforening. Samtidig viser undersøgelsen, at der er plads til forbedringer, og vi skal naturligvis altid stræbe efter at gøre tingene endnu bedre til gavn for beboerne. Her giver undersøgelsen nogle konkrete anvisninger til områder, vi skal arbejde med”.

Direktør Bjarne Wissing udtrykker også tilfredshed med resultaterne: ”Det er naturligvis glædeligt, at beboerne generelt er rigtig godt tilfredse både med at bo i vores forening og over den service, de modtager fra administration og drift. Det er jo formålet med vores arbejde. Samtidig peger undersøgelsen, som Søren også nævner, på en række områder, hvor vi kan gøre vores service endnu bedre”.

Resultaterne af undersøgelsen kan ses her:
Beboertilfredshedsundersøgelse 2016

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus