GENERALFORSAMLING

Hvert år i maj måned indkaldes alle boligforeningens beboere til generalforsamling.

Generalforsamlingen er boligforeningens øverste myndighed, og hver husstand i Boligforeningen 10. marts 1943 har 2 stemmer til generalforsamlingen. Her er der mulighed for at beslutte eventuelle vedtægtsændringer og dermed fastsætte de overordnede rammer for boligforeningens ledelse. Det er også på generalforsamlingen, at hovedbestyrelsens syv medlemmer vælges.

Dermed giver generalforsamlingen beboerne både direkte og indirekte indflydelse på boligforeningens udvikling.

VIL DU STILLE ET FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN?

Ethvert medlem af boligforeningen har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til hovedbestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Boligforeningen har udarbejdet en vejledning og et skema til udarbejdelse af forslag til generalforsamlingen. 

Hent vejledning til udarbejdelse af forslag til generalforsamling.

Hent skema til udarbejdelse af forslag til generalforsamling.


Referater

Her kan du læse referater fra boligforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus