Leje- og fremlejeregler

Udlejningsregler

Boligforeningen har indgået udlejningssamarbejde med AARHUSbolig. Det betyder, at vi følger AARHUSboligs udlejningsregler samtidig med at vi er underlagt regeringens love om udlejning af boliger m.v.

Herunder kan du læse om boligforeningens regler for fremleje og boligbytte.


REGLER FOR FREMLEJE

Fremlej hele din bolig

Du kan på eget ansvar fremleje din bolig i op til 2 år i en sammenhængende periode.

Du skal dog opfylde disse krav:

 • Du skal dokumentere, at du flytter midlertidig p.g.a. sygdom, arbejde, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
 • Dokumentation skal vise, at arbejde, studieophold m.m. er tidsbegrænset f.eks. skal en ansættelseskontrakt være tidsbegrænset.
 • Du må ikke kræve højere husleje end den, du selv betaler.
 • Der må max. bo en person pr. beboelsesrum. Det vil sige, at en 2 rums bolig ikke må fremlejes til mere end to personer.
 • Fremlejetager kan ikke overtage boligen, hvis du opsiger din lejekontrakt.
 • Hvis du fremlejer en ungdomsbolig, skal vi se dokumentation for studieaktivitet.
 • Du skal flytte din folkeregisteradresse til din midlertidige adresse.
 • Vi skal se en kopi af lejekontrakten mellem dig og den/de personer, du fremlejer til.

I en forsøgsperiode på 2 år (indtil 1. januar 2025) tillades der fremleje i forbindelse med ferie, sommer- eller kolonihavehus ophold.

Tilladelsen til fremleje gøres betinget af følgende forhold:

 • Der tillades kun en fremleje årligt pr. kalenderår.
 • Fremlejen skal være for en minimumsperiode på 8 uger.
 • Fremlejen må maksimalt være på 6 måneder.

 

Bemærk:
Hvis du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder:

 • At huslejen bliver betalt
 • At husordenen bliver overholdt
 • At boligen ikke misligholdes
 • At forbrug er tilmeldt til adressen.

Hent og udfyld fremlejeblanketten, når du søger om fremleje af hele boligen, og send den til boligforeningens administration.

Delvis fremleje

Hvis du ønsker at udleje et værelse eller en del af din bolig, er der tale om delvis fremleje.
Du må ikke kræve højere husleje forholdsmæssigt, end det du selv betaler.

Bemærk:

 • Antallet af personer må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
 • Du må højest udleje halvdelen af din bolig.
 • Vi skal se en kopi af lejekontrakten mellem dig og den/de personer, du fremlejer en del af din bolig til.

Hent og udfyld delvis fremleje-blanketten, når du søger om fremleje af dele af din boligen, og send den til boligforeningens administration.

NB! Flytter din kæreste ind hos dig, er der ikke tale om delvis fremleje. Du skal blot give os skriftligt besked – gerne på mail. Vi sørger derefter for, at de korrekte navne kommer på postkassen.

Feriefremleje

Lejer en beboer et eller flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et bureau eller en tjeneste (eksempelvis Airbnb), fastslår domspraksis, at dette har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilladt i almene boliger og er dermed ikke tilladt i Boligforeningen 10. marts 1943.


Boligbytte

Som lejer i en almen bolig har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje. Det gælder både, hvis du ønsker at bytte med en lejer fra en almen boligorganisation, en almen andelsboligforening eller fra en privat udlejningsejendom. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller en ejerbolig.

Boligforeningen kan sætte sig imod bytningen

 • hvis du har boet i din bolig mindre end tre år.
 • hvis bytningen betyder, at der kommer til at bo flere end en person pr. beboelsesrum.
 • eller hvis boligorganisationen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig den pågældende bytning.

Ved bytte af en almen bolig skal normale regler for opsigelse, fraflytningssyn og istandsættelse overholdes, og der skal skrives ny lejekontrakt. Hvis du bytter til en lejlighed i en almen andelsboligforening, skal du muligvis melde dig ind i den og normalt betale et mindre medlemsindskud.

Ønsker du at bytte bolig med en anden lejer, skal du udfylde denne boligbytteblanket og aflevere den i boligforeningens administration.

På hjemmesiden www.bytbolig.dk kan du læse mere om boligbytte samt se aktuelle bytte-lejligheder.

Har du yderligere spørgsmål omkring boligbytte, kan du kontakte administrationen.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus