Ansøg pulje til sociale arrangementer

For at fremme beboerdemokratiet, det sociale miljø og sammenhængskraften blandt boligforeningens beboere udbydes en pulje til støtte af sociale arrangementer på tværs af boligforeningens afdelinger.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give boligforeningens beboere mulighed for at skabe fælles arrangementer, der appellerer til en bred beboergruppe, og hvor beboere fra alle afdelinger har mulighed for at deltage. Arrangementerne er tænkt som et supplement og ikke en erstatning for de arrangementer, der allerede afholdes for én eller få afdelinger. Der er samlet set afsat 25.000 kr. per år til at yde støtte til forskellige arrangementer.

Hvem kan søge

Alle beboere i boligforeningen, børn som voksne, kan søge om støtte til en aktivitet eller et arrangement. Det kan være en gruppe af beboere (gerne fra flere afdelinger), der ønsker at arrangere noget sammen, men det kan også være enkelte beboere.

Hvad kan der søges til

Når der ansøges om støtte til en aktivitet eller et arrangement, skal det være tydeligt, hvad pengene skal bruges til. Det kan f.eks. være

  1. løn/honorar til en foredragsholder, instruktør, optrædende kunstnere, betaling for musik mm.
  2. tilskud til mad og drikke
  3. lokaleleje eller leje af udstyr (bus, hoppeborg, storskærm, borde og stole, telt, scene, lys og lyd mm.).

Der gives ikke støtte til

  • løbende aktiviteter (f.eks. fodboldhold eller fællesspisning), hvor økonomien bør hvile i sig selv via deltagerbetaling
  • indkøb af ting og effekter, som ikke efterfølgende ejes af boligforeningen
  • arrangementer, der giver overskud, som arrangørerne kan råde over

Hvordan kan man søge

Der kan løbende søges om støtte, og ansøgninger behandles af et udvalg under hovedbestyrelsen. Der opfordres til, at ansøgninger sendes i god tid inden arrangementet. Der kan som udgangspunkt forventes svar inden for en måned.

Ansøgninger

For at komme i betragtning til puljen, skal du udfylde et ansøgningsskema på en af følgende måder:

  • Dette ansøgningskema kan printes, udfyldes og sendes til boligforeningens administration på adressen Tranekærparken 1, 8240 Risskov
  • Dette ansøgningsskema kan downloades, udfyldes, gemmes og sendes per mail til bo43@vejlby-bf.dk, eller
  • Ansøgningen kan udfyldes via den elektroniske formular her på siden.

Udfyld ansøgningsskema

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus