Klagemuligheder

For at sikre et godt naboskab og bomiljø har beboere og boligforening et fælles ansvar for at overholde de fælles regler for husorden, som afdelingen har vedtaget. Husordenen skaber rammerne for det gode naboskab og for at holde bygninger og udearealer pæne, så udgifter til vedligeholdelse holdes nede.

Start med dialog

Det er vigtigt at starte med dialog. De fleste gange vil en venlig samtale kunne løse adfærden og skabe forståelse for problemet. Oplever du problemer med forhold omkring din bolig, udvendig vedligeholdelse eller renholdelse af bygninger og udearealer, skal du tale med boligforeningen.

Klager skal være skriftlige

I det tilfælde at dialog ikke løser den adfærd eller det problem, som du oplever, og du ønsker at klage, skal du indsende en skriftlig klage til boligforeningen.

Vælg den rigtige type klage

Vælg den rigtige type klageblanket nedenfor og beskriv så præcist som muligt, hvad du vil klage over. Vedhæft gerne billeder eller anden dokumentation.

Klage over en anden beboers adfærd (støj, chikane, husdyrhold)

Hent og udfyld klageblanket vedr. husorden. 

Din klage skal indeholde information om, hvad der er sket og hvornår og skal være underskrevet af dig og evt. andre, som har oplevet det, der klages over.

Du kan sende den udfyldte klageblanket pr. post til boligforeningen, pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller aflevere den personligt til administrationen.

Klage over forhold i eller omkring din bolig

Udfyld klageformular vedr, forhold i eller omkring din bolig , når din klage vedrører forbrugsregnskaber, flytteopgørelser, vedligeholdelse og renholdelse af udearealer og/eller vedligeholdelse indvendig i din bolig.

Du kan også få en forklaring hos boligforeningen ved at ringe på tlf. 8621 1255.

Behandling af beboerklager

Boligforeningen behandler din klage og sender en klageskrivelse til den person, der klages over. Den, der indgiver klagen, vil på dette tidspunkt være anonym.

Lykkedes det ikke for boligforeningen at løse konflikten, eller fortsætter beboeren sin adfærd trods påmindelsen, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet i Aarhus. I så fald, indkaldes de implicerede til at afgive forklaring, og ingen er længere anonym. Afhængig af klagens karakter, kan boligforeningen vælge at behandle klagen ved at indkalde de involverede parter til en mægling inden sagen indbringes for beboerklagenævnet.

Du kan altid kontakte administrationen og høre nærmere om ordensreglement og klagemuligheder, eller læse om beboerklagenævnet i Aarhus på http://www.aarhus.dk/beboerklage

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus