Persondataforordningen

Under udarbejdelse
Denne side vil løbende blive opdateret frem mod den 25. maj 2018 hvor persondataforordniongen træder i kraft.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus