Byggepolitik for Boligforeningen 10. marts 1943

Vedtaget på ordinær generalforsamling 17. maj 2017

Boligforeningen 10. marts 1943 vil opføre og drive boligafdelinger, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Boligerne skal skabe rammerne for et godt liv for forskellige mennesker i forskellige livssituationer – med gode muligheder for at flytte internt ved ændrede behov og ønsker.

Byggepolitikken præsenterer en række visioner for boligforeningens byggeaktiviteter. Samtidig angiver den vores bud på, hvordan samarbejdet mellem beboere, afdelingsbestyrelser, kommunen, samarbejdspartnere og øvrige interessenter skal fungere.

Nybyggeri

Vi lægger vægt på nybyggeri, der supplerer de eksisterende boliger og sikrer et varieret boligudbud.

Vi indtænker forhold omkring afdelingers størrelse, beboerdemokrati mm., som ses ift. de eksisterende boliger og foreningens arv.

Geografisk arbejder vi aktivt på at sikre attraktive byggemuligheder, fortrinsvis i Aarhus N, Risskov og området nord herfor men inden for kommunegrænsen. Udbud/ konkurrencer fra Aarhus kommune vurderes fra sag til sag.

Renovering af eksisterende afdelinger

Gennem vedligehold og renovering vil vi sikre, at vores boliger lever op til beboerønsker og efterspørgsel – for såvel nuværende som fremtidige generationer af beboere.

Ved renoveringsprojekter inddrager og involverer vi afdelingsbestyrelserne og beboerne undervejs. Beboerhensyn tænkes ind i alle faser af et projekt, hvilket forudsætter klar og rettidig kommunikation.

Arbejdstilgang

Vi gør en dyd ud af at levere det færdige byggeri til den aftalte tid, til den aftalte kvalitet og til det aftalte budget. Det gør vi gennem professionel planlægning og projektledelse og gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen, arkitekter, entreprenører og andre parter.

Grundlæggende værdier

  • Vi tænker på helheden – mennesker, boliger og det omkringliggende
  • Vi lægger vægt på faciliteter, der muliggør fællesaktiviteter inde og ude og skaber grobund for det gode naboskab
  • Vi lægger vægt på boliger, der modsvarer behovet for forskellige boligtyper og huslejeniveauer
  • Vi indtænker beboernes og fremtidige generationers drømme om fremtidens gode boligliv
  • Vi arbejder for at skabe stolthed og identitet i bebyggelserne
  • Vi tænker og arbejder bæredygtigt – både miljømæssigt, socialt og økonomisk
  • Vi tror på, at mennesker er vigtigere end mursten.
Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus