Rettigheder

Råderet og forbedringer

Du har som beboer ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af din bolig. De enkelte afdelinger har særskilte regler herfor, og mere information herom kan findes på din boligafdelings side.

Ret til at opsætte parabol

Beboeren har ret til at opsætte parabol på ejendommen efter Boligforeningens anvisning. Se de enkelte afdelingers politik på området.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus