Strategi og tilfredshedsundersøgelser

 

Strategi 2022-2026

Sammen om en bæredygtig fremtid

 


Beboertilfredshedsundersøgelse 2020

Boligforeningen fik i 2020 udarbejdet en beboertilfredshedsundersøgelse.

Blandt de godt 1.257 husstande i Boligforeningen har 542 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 43,3, som vi er rigtig tilfreds med.

Resultaterne fra undersøgelsen ligger nu klar, og de indgår som et væsentligt grundlag i boligforeningens løbende udvikling

”Vi er rigtig glade for, at så mange beboere har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet – Det giver os en nogle rigtige gode inputs som vi kan bruge til at gøre 10. marts 1943 til et endnu bedre sted at bo” udtaler Lone Sørensen, formand for hovedbestyrelsen.

Hun uddyber: ” Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen på samtlige parametre, det er vi selvfølgelig rigtig glade for – der er dog også nogle ting som vi skal arbejde videre med. Særlig den utryghed som nogle af vores beboere oplever, skal vi håndtere”

Direktør Bjarne Wissing udtrykker også tilfredshed med resultaterne: ”Det er naturligvis glædeligt, at beboerne generelt er rigtig godt tilfredse både med at bo i vores forening og over den service, de modtager fra administration og drift. Det er jo formålet med vores arbejde – Vi bruger undersøgelsen til at forsøge at blive endnu bedre til at servicere beboerne”.


Beboertilfredshedsundersøgelse 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, blev der i perioden 19. september til 7. oktober 2016 gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse.

Blandt de godt 1.200 husstande i boligforeningen har 485 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40. Resultaterne fra undersøgelsen indgår som et væsentligt grundlag i det strategiske arbejde med at udvikle boligforeningen.


Tilfredshedsundersøgelser for afdelingsbestyrelser

For at sikre input til, hvordan vi i fællesskab kan sikre en god dialog og et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen samt afdelingsbestyrelserne og administrationen, gennemføres årligt en tilfredshedsundersøgelse for boligforeningens afdelingsbestyrelser.

De tidligere gennemførte undersøgelser kan ses via nedenstående links.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus