Strategi

Strategi 2020 forlænges til 2022

Processen med udarbejdelse af en revideret strategi med start 1. januar 2021 er blevet sat tilbage grundet Covid-19 situationen i 2020, bl.a. med udsættelse af generalforsamling og dermed senere valg af ny formand.
Derudover har epidemien vanskeliggjort inddragelse af bl.a. afdelingsbestyrelser i revisionen. På bestyrelsesmøde den 5. januar 2021 besluttede hovedbestyrelsen derfor at forlænge perioden for strategi 2020 til og med  2022 eller ind til en fuld revideret strategi foreligger her.

Opdateret målsætningsprogram

Hovedbestyrelsen og administrationen har løbende arbejdet med målsætningsprogrammet i Strategi 2020 – sammen om fremtiden. Det betyder, at der siden strategiperiodens start er sket en udvikling i målsætningsprogrammet. Her kan du læse foreningens opdaterede målsætningsprogram.


Beboertilfredshedsundersøgelse 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, blev der i perioden 19. september til 7. oktober 2016 gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse.

Blandt de godt 1.200 husstande i boligforeningen har 485 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40. Resultaterne fra undersøgelsen indgår som et væsentligt grundlag i det strategiske arbejde med at udvikle boligforeningen.


Tilfredshedsundersøgelser for afdelingsbestyrelser

For at sikre input til, hvordan vi i fællesskab kan sikre en god dialog og et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne og hovedbestyrelsen samt afdelingsbestyrelserne og administrationen, gennemføres årligt en tilfredshedsundersøgelse for boligforeningens afdelingsbestyrelser.

De tidligere gennemførte undersøgelser kan ses via nedenstående links.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus