Historie

Boligforeningens historie

Den 10. marts 1943 mødtes 23 personer samt repræsentanter for sognegård, arkitekter og sagfører i Vejlby, med det formål at danne en boligforening i Vejlby-Risskov kommune.

Initiativtager hertil var daværende sognerådsmedlem Ingvar Søndergaard, og hans forberedende arbejde resulterede i stiftelsen af den ønskede boligforening.

Til den første bestyrelse valgtes mekaniker Ingvar Søndergaard, plejer Kai Raabjerg og forretningsfører Aage Dupont Nielsen.

Allerede 4. juli 1943 forelå der tilsagn om statslån til de første 24 lejligheder, og kommunegarantien blev fastsat til kun 7,5% mod normalt 12%, da man ikke mente det var nemt at leje ud. De sidste lejligheder blev dog også lejet ud gennem avisen. Etapen kostede i alt kr. 325.000, og blev projekteret af arkitekterne Ali Rasmussen og Erik Hedeager. Byggeriet stod færdig i 1944.

Søndergaard var formand for boligforeningen indtil han efter eget ønske trak sig tilbage i efteråret 1964.

Herefter virkede boligforeningen med en jævn byggerytme gennem årene og var med til at præge udviklingen i Vejlby-Risskov.

Afdeling 4 fik tilsagn i 1949 med 60 boliger, afdeling 5 i 1951-1965 med 27 boliger, afdeling 8 i 1956-1958 med i alt 159 boliger og afdeling 9 i 1961 med 35 boliger.

Ved boligforeningens 25-års jubilæum i 1968 var der i alt 384 boliger og 500 medlemmer på venteliste. Yderligere 784 lejligheder var allerede planlagt.

I 1969 byggede boligforeningen 18 boliger (Skodshøjen) med planlagt salg til medlemmerne for øje.

Ved boligforeningens 70-års jubilæum rådes over 1178 boliger, heraf 112 ungdomsboliger. Hertil skal lægges 9 erhvervslejemål og 106 garager/carporte.

I 2018 havde Boligforeningen 10. marts 1943 75-års jubilæum og råder i dag over 1.301 boliger fordelt på etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse. Hovedparten af boligerne ligger koncentreret i Vejlby-Risskov – tæt på skov og strand. De senere år har boligforeningen udvidet med afdelinger i Gl. Egå, på Trøjborg og i Lystrup

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus