Præcisering vedr. mulig svindel

Kære beboere
Vi orienterede i sidste uge om en mulig svindelsag i Boligforeningen

Det har, som I nok har set, skabt overskrifter i de lokale medier. Der har været journalister, der har været i kontakt med ledelsen men også med afdelingsbestyrelser og beboere.
Vi holdt onsdag den 20. marts et møde med alle afdelingsbestyrelserne, hvor vi orienterede dem om sagen med afsæt i den orientering, som vi også har udsendt til alle beboere. Derudover fremlagde vi kompensationsplanen for de afdelinger, der er blevet berørt af svindlen. Hovedbestyrelsen har besluttet, at de berørte afdelinger får beløbet overført fra hovedforeningen, når afdelingen mangler midlerne i deres henlæggelsesplan og senest i 2035. Hvis du bor i en af de berørte afdelinger, kan du i vedhæftede oversigt se, hvornår din afdeling får beløbet overført. De afdelinger hvor der er anført et 0 i 2035 er ikke blevet besveget og får derfor ingen midler retur.

 

Afdeling
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
01 – Dybbølvej 50.000
04 – Langengevej 33.094
05 – Tværmarksvej 507.108
08 – Tranekærparken 705.000 386.000 443.655
09 – Mosevænget 41.138
10 – Vejlby Vænge 687.151
11 – Vejlby Toften 1.314.289
12 – Kildehøjen 117.150
14 – Vejlby Hus 142.621
17 – Vejlby Toften U 123.685
18 – Vikær Toften 0
19 – Langengevej 46.613
20 – Egå Mosevej 0
21 – Bytoften 0
22 – Asmusgårdsvej 0
23 – Engsøvej 0
24 – Trøjborg 0
27 – Skæring Fælled 0

 

 

Vi kan forstå på afdelingsbestyrelserne, at vores orientering giver anledning til forestillinger om, hvem den mulige svindler er. Det er derfor vigtigt for os at understrege, at medarbejderen under mistanke var ansat i perioden 2018 og frem til 2022. Sagen involverer derfor IKKE nogle af de nuværende medarbejdere eller medarbejdere, der er fratrådt for nylig eller før 2022.

Med venlig hilsen
Bjarne Wissing, direktør og Lone Sørensen, bestyrelsesformand
Boligforeningen 10. marts 1943

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus