Forretningsorden og politikker

Hovedbestyrelsen arbejder efter bestyrelsens forretningsorden.

Derudover har hovedbestyrelsens medlemmer vedtaget en række politikker og retningslinjer, der rammesætter bestyrelsesmedlemmernes arbejde. 

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus