Hovedbestyrelsens møder

Hovedbestyrelsen holder som udgangspunkt møde den første tirsdag i hver måned. I juli måned holdes ferie.

Alle beslutninger på Hovedbestyrelsens møder træffes i samarbejde med direktøren.

Har du spørgsmål eller forslag, som du ønsker at Hovedbestyrelsen skal behandle, bedes disse sendt til Hovedbestyrelsens formand eller direktør Bjarne Wissing.

Under menupunktet Forretningsorden og politikker, kan du læse den forretningsorden, som Hovedbestyrelsen arbejder efter samt de politikker og retningslinjer, som rammesætter bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus