Dagsorden og referater

Her kan du læse dagsorden og referater fra Hovedbestyrelsens møder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hovedbestyrelsen.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus