Orientering om mulig svindelsag

Kære beboere

Boligforeningen 10. marts 1943 har konstateret, at en tidligere ledende medarbejder har godkendt betaling af en række faktura udstedt til samme leverandør for arbejder, der med stor sandsynlighed ikke er blevet udført. Dette er sket i perioden 2018 til 2022. Beløbet løber samlet set op på cirka kr. 4,7 mio. og er trukket på konti for henlæggelser til periodisk planlagt vedligehold i 11 af boligforeningens afdelinger.

I vedhæftede uddyber vi sagen og hovedpunkterne i sagens forløb.

Det er naturligvis en trist sag, som vi både i hovedbestyrelsen og blandt alle medarbejdere er meget berørte af. Det er helt uacceptabelt og uforståeligt, at en ansat og kollega, som man har haft tillid til, med stor sandsynlighed har stjålet af beboernes penge.

Giver vedhæftede anledning til spørgsmål kan de stilles til direktør Bjarne Wissing. Hovedbestyrelsen vil også orientere om sagen på den kommende generalforsamling den 15. maj kl. 19.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen og Bjarne Wissing.

Orientering om mulig svindelssag i boligforeningen

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus